Neurodiversitet och synen på autister

Neurodiversitet

Historiskt skapades begreppet "neurodiversity" av Judy Singer (australisk autistisk sociolog) 1998. Det har fått stor spridning i den engelskspråkiga världen, och har kommit att användas med lite olika betydelser.

Neurodiversitet var både en tanke och en politisk rörelse. Främst radikala personer med autism / asperger använder begreppet.
De skapade synssätt som var alternativ till psykiatrins syn på autister och var användbara för att ifrågasätta värderingar och bryta negativa låsningar.

Betydelsen var att det inte nödvändigtvis är fel att vara neurologiskt annorlunda (vilket personal inom psykiatri och psykologi ofta oreflekterat ger uttryck för.)
Förtrycket mot udda människor ses istället som stort problem. Samtidigt menas att det är bra och viktigt med neurologisk mångfald för mänskligheten.
Även på lägre nivå i organisationer och grupper kan neuromångfald vara värdefullt för nytänkande och nyskapande.

En del som inte förstått begreppet använder det som synonym till NPF.

På senare år har alltfler autist-aktivister börjar använda ordet "neurodiversity" mer som bara en beskrivning av att hjärnor är olika. Dessa talar då istället om tankar kring detta som "neurodiversitets-paradigmet".

Tänkbara svenska översättningar av ordet "neurodiversity"

neurodiversitet
neuromångfald
neurologisk mångfald
hjärnmångfald

Neurodiversitets-paradigmet

Ett paradigm innebär ett helt nytt sätt att se på något.
Här handlar de om att ersätta psykiatrins patologi-paradigm på autister m.fl. och ersätta det med ett paradigm som inte ser det ovanliga som sämre, och som inte förlägger ansvar för problem på de ovanliga.

Se Nick Walkers webbplats (nedan) tills vidare.

Neurodiversitets-kulturen

Neurodiversitets-studier

Ordlista

neurodivergent
neurominoritet
neurotyp
neuroptisk
[Mer kommer när jag hinner.]

Webbplatser

Nick Walker

Wikipedia om neurodiversity

Wikiversity om The Neurodiversity Movement

Mike Stanton. Action for autism. Ställer frågan "Vad är neurodiversitet?" och behandlar vad neurodiversitet kan betyda för föräldrar.

Frank Klein. Autism, Genius, and Greatness. Artikel som använder Einstein som exempel.

Ventura33's Neurodiversity Page

Kathleen Seidel. The Autistic Distinction Handlar inte främst om neurodiversitet, trots domännamnet.

www.neurodiversity.com.au   Judy Singer. NeuroDiversity - Light and Dark.
Webbplatsen fungerar inte från sommaren 2009. Texten var viktig eftersom den framhöll att inte bara goda, utan även onda människor kan uppstå i och med neurologisk variation.

Se gärna även: Utvalda svenska länkar om Aspergers syndrom

Böcker

Judy Singer. (2017). NeuroDiversity: The Birth of an Idea.
∑ Jag har själv inte läst denna bok, eftersom jag inte fått tag på den i pappersform.

Neurodiversity Studies: A new critical paradigm. (2020). Redaktörer: Bertilsdotter m.fl.

Beskrivning av boken NDS
∑ En antologi med många bra idéer. Men delvis svårbegriplig läsning för personer utan modern sociolog-utbildning.
Tyvärr är pappersboken mycket dyr. En del hade tur att få den i pdf-format när utgivaren under några veckor lät den ligga fritt tillgänglig pga corona.

Stor varning för att de flesta böcker som har "neurodiversity" i titeln handlar om inte om det. Det är bara icke-autister med patologi-synsätt som falskt försöker profitera på begreppet och därmed förstör.

Torbjörn Andersson, tor@aspi.se

Senast (men inte slutligt!) uppdaterad: 2020-09-04