Neurodiversitet, neuromångfald eller
neurologisk mångfald

Begreppet

Neurodiversitet är både en tanke och en politisk rörelse. Radikala personer med asperger / högfungerade autism använder begreppet mest. Synsätter är användbart för att skapa nya perspektiv och bryta negativa låsningar.

Betydelsen är att det inte nödvändigtvis är fel att vara neurologiskt annorlunda (vilket personal inom psykiatri och psykologi ofta oreflekterat ger uttryck för.) Förtrycket mot udda människor ses istället som stort problem. Samtidigt menas att det är bra och viktigt med neurologisk mångfald för mänskligheten. Även på lägre nivå i organisationer och grupper kan neuromångfald vara värdefullt för nytänkande och nyskapande.

Mer om neurodiversitet och asperger-radikalism finns i T. Anderssons bok Asperger och HF autism – Radikala perspektiv som kom ut i oktober 2009 och säljs på www.andet.se och ingick i våra
föreläsningar kring asperger-radikal-boken 2009

Webbplatser

Wikipedia om neurodiversity

Kathleen Seidel. The Autistic Distinction God intellektuell niv?

Diversity is not just the way we look, but the way we think!
Kort artikel som fångar centrala tankar bra. Citat (översättning av Andet): "Tänk annorlunda och ta inte några föreställningar för givna!"

Mike Stanton. Action for autism. Ställer frågan "Vad är neurodiversitet?" och behandlar vad neurodiversitet kan betyda för föräldrar.

Frank Klein. Autism, Genius, and Greatness. Artikel som använder Einstein som exempel.

Ventura33's Neurodiversity Page
Science fiction-noveller mest. Sidan har kränkande annonser om att "bota autism" överst.

The Neurodiversity Movement/Section One Alla delar inte denna sidas syn.

www.neurodiversity.com.au   Judy Singer. NeuroDiversity - Light and Dark.
Webbplatsen fungerar inte från sommaren 2009. Texten var viktig eftersom den framhöll att inte bara goda, utan även onda människor kan uppstå i och med neurologisk variation.

Gästboken


Se gärna även: Utvalda svenska länkar om Aspergers syndrom   ADHE: Radikal alternativ vinkel på ADHD


Uppdaterad: 2016-12-10
 Annonser (eller lediga annonsplatser) : Aspergers syndrom Aspergers syndrom Aspergers syndrom